16 בדצמ׳ 2014

הסדר של התהליך

פגישה 1 שיחת ההיכרות  (שיחה חופשית לתיאום ציפיות)

- מרכז את כל המסמכים לפגישה הבאה.
- פתיחת המערכת של פעמונים על המחשב של המשפחה.
- התחלת רישום הוצאות חודשיות ב 1 לחודש.
- סיכום הפגישה ותאריך לפגישת השיקוף.

שימו לב:
ב 1 לחודש הראשון של התהליך. המשפחה מתחילה לרשום הוצאות חודשיות עבור הביצוע הראשון. 

תשלום בהוראות קבע, תשלום בכרטיסי אשראי, תשלומים בצ'קים דחויים, תשלומים במזומן.


פגישה 2 / 3
שבוע / שבוע וחצי בין פגישה לפגישה

פגישות שיקוף  (מאזן שנתי בין ההוצאות להכנסות)

- מעבר על כל ההוצאות לפי ממוצע שנתי, בנוסף רושמים חובות / הלוואות, רושמים חסכונות ורושמים הכנסות.
- רישום השיקוף במערכת.


ב 1 לחודש הראשון של התהליך. מתחילים לרשום הוצאות חודשיות עבור הביצוע הראשון.פגישה 4 / 5


פגישות ביצוע ראשון (מעבר על ההוצאות וההכנסות במהלך החודש)
- עוברים על רישומי ההוצאות במהלך החודש.
- מתחילים למלא ביצוע ראשון במערכת.
- בודקים רישום הוצאות חודשיות עבור רישום ביצוע שני.פגישה 6 / 7


פגישות ביצוע שני (מעבר על ההוצאות וההכנסות במהלך החודש)
- עוברים על רישומי ההוצאות במהלך החודש.
- מתחילים למלא ביצוע ראשון במערכת.
- בודקים רישום הוצאות חודשיות עבור רישום ביצוע שני.1. לפגישות הראשונות חשיבות רבה להצלחת התהליך. 

2. במהלך הליווי, תבוצע העברת האחריות להמשך רישום הביצועים למשפחה.

3. במהלך הביצוע השני נקיים שיחה על תוכנית ההבראה. שיחה פתוחה, שבה נדבר אל כל האפשרויות, שעומדות לפני המשפחה לשיפור מצבה הכלכלי. 

4. רישום התקציב של המשפחה, יבוצע במהלך הביצוע הראשון או השני בהתאם להחלטת המלווה עם המשפחה.

5. המשך הפגישות בהתאם לרצון המשפחה. 

                                           בהצלחה